Welkom bij de GRID!

Hier op de Global Recruitment Insights and Data (GRID)-website deelt Bullhorn graag de meningen, inzichten en zorgen van meer dan 2.000 recruitmentprofessionals wereldwijd.

Hoe ziet 2020 eruit voor recruitmentprofessionals in de Benelux? Respondenten zijn enthousiast over de mogelijkheden van technologie, hebben een complete focus op kandidaten en worstelen met het (aanhoudend) tekort aan talent. Lees verder om te ontdekken hoe je collega's denken over AI, kandidaat-engagement, topprioriteiten en meer.

Vooruitzichten voor de recruitmentbranche

De verwachtingen voor 2020 zijn grotendeels positief, maar bescheidener dan in de afgelopen jaren. Dit is waarschijnlijk te wijten aan economische angst: 64 procent van de Benelux-respondenten noemt economische onzekerheid als een topuitdaging

Hoe verwacht je dat de omzet verandert in 2020?

Respondenten zijn voorzichtig optimistisch over wat 2020 in petto heeft: 67 procent verwacht dat hun omzet het komende jaar stijgt - een daling van acht procent ten opzichte van de omzetverwachtingen van vorig jaar.

Recruitment trends (lokale verwachtingen)
Wat zijn de topprioriteiten in onze regio? Ontdek hoe respondenten uit de Benelux kijken naar de recruitmentbranche het komende jaar.

Zullen bureaus in 2020 meer investeren? Meer dan de helft van de bedrijven is van plan hun technlogische en operationele budgetten in 2020 te versterken. Zelfs als je niet van plan bent om in het komende jaar te investeren, kunnen je concurrenten dat wel zijn.

Hoe verwacht je dat het volgende in 2020 zal veranderen?    

47 procent van de respondenten verwacht dat de inspanningen voor de reskilling van personeel toe zullen nemen, maar slechts vier procent noemde reskilling als een topprioriteit.

Wereldwijde recruitment trends in 2020: Het complete plaatje [Infographic]
Wat is het complete plaatje voor 2020? Bekijk hier de wereldwijde trends in de infographic.

Topprioriteiten

2020 belooft (alweer) het jaar van de kandidaat te worden, aangezien respondenten kandidatenwerving en kandidaat-engagement als de topprioriteiten van het jaar noemen. Reskilling, VMS-activiteiten en outsourcing kregen van de zestien opties de minste prioriteit.

Wat zijn jouw topprioriteiten voor 2020? (Top 10)

Kandidaten, klanten en digitale transformatie vormen de top drie voor 2020. Bekijk enkele andere opvallende prioriteiten.

spotlight
Topprioriteiten
Lees hier meer over de topprioriteiten voor recruitmentbureaus in 2020.

Topuitdagingen

Wat zijn in 2020 de obstakels voor bedrijven? Sommige uitdagingen zijn een weerspiegeling van de belangrijkste doelen van de respondenten voor het komende jaar (omarmen van digitale transformatie), sommige zijn een voortzetting van jarenlange trends (het tekort aan talent) en sommige weerspiegelen bezorgdheid over wat de toekomst in petto heeft (economische onzekerheid). Lees verder voor meer informatie over de vele uitdagingen die bedrijven voor het komende jaar verwachten.

Wat zijn jouw grootste recruitmentuitdagingen voor 2020? 

Naast het blijvende tekort aan vaardigheden worstelen recruitmentmanagers met de impact van nieuwe arbeidsmodellen op de industrie.

Wat zijn jouw grootste operationele uitdagingen voor 2020?   

Prijsdruk en margedruk zijn altijd grote uitdagingen, maar respondenten zeggen dat de grootste operationele uitdaging waarmee ze geconfronteerd worden, is hoe ze digitale transformatie kunnen omarmen om hun activiteiten te verbeteren.

Wat zijn jouw grootste macro-economische en politieke uitdagingen voor 2020?

Respondenten noemden veel vaker economische onzekerheid als een uitdaging voor 2020 dan voor 2019 (64 procent tegenover 49 procent). Respondenten uit alle regio's en alle bedrijfsgroottes noemden het de grootste macro-economische uitdaging voor het jaar.

Wat zijn jouw grootste algemene uitdagingen voor 2020?          

Ten slotte werd de respondenten gevraagd om hun grootste uitdagingen in het algemeen te noemen. Uit een selectie van 25 opties koos meer dan de helft het tekort aan talent als een top-drie-uitdaging voor 2020.

Er komt veel kijken bij een enkele plaatsing van een kandidaat: eisen van de klant verzamelen, sourcing, screening, onboarding, backoffice-administratie en meer. Maar welke processen kunnen een herziening gebruiken?

Welk deel van de recruitment lifecycle is het meest uitdagend?

Respondenten zeggen dat sourcing verreweg het meest uitdagende deel van de recruitment lifecycle is, maar slechts 39 procent heeft momenteel elk deel van hun sourcing-inspanningen geautomatiseerd.

We horen al jaren over tekorten aan talent en hoe deze een grote uitdaging vormen voor de branche. In veel sectoren lijkt het erop dat er gewoon niet voldoende gekwalificeerde mensen zijn met de juiste vaardigheden om bestaande vacatures te vervullen. Maar hoe problematisch zijn tekorten aan talent? En worden ze kleiner of juist groter? 

Probleem van tekort aan vaardigheden houdt aan 

Op de vraag of ze denken dat het tekort aan vaardigheden nu kleiner of groter is in vergelijking met vijf jaar geleden, zei een overweldigende meerderheid dat het groter wordt.

De recruitmentbranche staat bol van de uitdagingen, maar welk probleem heeft de meeste invloed op het vermogen van een bureau om zijn toekomstige groeidoelstellingen te bereiken? De antwoorden waren overduidelijk gericht op één ding: mensen. Respondenten zeggen dat het vinden van kwaliteitskandidaten, het werken met de juiste klanten en het aannemen van kwaliteitspersoneel het belangrijkst zijn om een succesvol bedrijf te runnen. Toenemende concurrentie kwam ook naar voren als een terugkerende uitdaging.

Wat is het probleem dat het meest van invloed is op je vermogen om doelen te bereiken?

Mensen vormen de kern van recruitment en staan centraal in de uitdagingen waarmee respondenten worden geconfronteerd als het gaat om het behalen van hun doelen: het managen van kandidaten, klanten en intern personeel.

De beschikbaarheid van deskundige, gekwalificeerde vakmensen, in combinatie met het gebrek aan uniforme berichtgeving vanuit de branche dat er voor een alternatieve loopbaan geen universitair diploma nodig is.

respondent van de vragenlijst

Een tekort aan goede kandidaten en de onwil van klanten om snel te handelen zodra er goede kandidaten worden gevonden.

respondent van de vragenlijst

Slinkende winstmarges en klanten die hun talentwervingsteams uitbreiden en sourcing-specialisten recruiten bij bureaus.

respondent van de vragenlijst

Kansen of obstakels?

Digitale transformatie. De globalisering van het bedrijfsleven. De toegenomen mobiliteit van talent. Online talentplatforms. Ontwrichtende krachten zijn van invloed op de wereldwijde recruitmentbranche, maar in goede of in kwade zin? Kansen zijn er overal, volgens de respondenten.

Digitale transformatie

Van oudsher heeft de recruitmentbranche niet altijd bekend gestaan om het omarmen van technologie, maar dat lijkt niet langer het geval te zijn. Hoe denken respondenten over digitale transformatie - de integratie van innovatieve technologie in alle bedrijfsonderdelen om de bedrijfsvoering te verbeteren en meer waarde te leveren aan klanten en kandidaten? De resultaten zijn duidelijk: de digitale transformatie van de industrie is zowel een positieve als een essentiële ontwikkeling.

Zal digitale transformatie je bedrijf helpen of schaden?

Recruitmentprofessionals zijn bijna unaniem in hun enthousiasme over de toepassingen van innovatieve technologie. Geen enkele Benelux-respondent zei dat het slecht zou zijn voor hun bedrijf.

Recruitment bedrijven moeten digitale transformatie omarmen als ze concurrerend willen blijven

De digitale transformatie van de industrie is niet alleen een kans voor bedrijven; bedrijven die de kracht van procesautomatisering niet benutten, lopen het risico achter te blijven op de concurrentie.

Globalisering

Dankzij de globalisering van bedrijven en technologische vooruitgang zijn werknemers mobieler dan ooit. De branche wordt steeds internationaler van aard - meer dan 80 procent van de 100 grootste recruitmentbedrijven is actief in meerdere landen. Is de toegenomen globalisering van de sector een goede zaak of creëert het alleen maar meer hindernissen?

Vormt globalisering een uitdaging of een kans?

De meeste respondenten zeggen dat globalisering en de toegenomen mobiliteit van talent een kans is voor hun bedrijf. Het is misschien niet zo verwonderlijk dat C-suite executives en respondenten bij grote ondernemingen het meest optimistisch zijn over globalisering.

Met de opkomst van online talentplatforms zijn er vragen opgekomen in de internationale recruitmentbranche. Vormen deze platforms een existentiële bedreiging voor de branche? Hoewel hun invloed niet kan worden ontkend, hebben recruitmentprofessionals er nog geen last van: 28 procent zegt dat online talentplatforms recruitment makkelijker hebben gemaakt, terwijl 13 procent zegt dat ze het proces lastiger hebben gemaakt.

Maken online talentplatforms de recruitment voor gewilde functies eenvoudiger of moeilijker?

Online talentplatforms blijven een onuitwisbaar stempel drukken op het personeelsbestand, maar de meerderheid van de recruitmentprofessionals twijfelt nog steeds over hun invloed op de branche.

spotlight
Digitale transformatie
Ontdek hoe organisaties technologie (niet) inzetten om hun bedrijf te transformeren.

 Verenigd of verdeeld?

Hoe denken recruitmentprofessionals over enkele van de thema's die voor de meeste verdeeldheid zorgen in de branche? Ze zijn allemaal voor AI, reskilling en salarisverhogingen voor kandidaten.

Ben je het eens of oneens met de volgende thema's?  

Stevenen we af op een recessie in 2020? Volgens Benelux-respondenten niet. Recruitmentprofessionals in alle andere regio's zeggen echter dat er een recessie op komst is.

Diversiteit en inclusie

De recruitmentbranche heeft een unieke positie om bij te dragen aan het gesprek over diversiteit en inclusie in het personeelsbestand. Recruitmentprofessionals worden intern geconfronteerd met vragen rond dit thema in hun eigen bedrijf en via de behoeften van hun kandidaten en klanten. Dit jaar hebben we onze respondenten een aantal vragen gesteld over vertegenwoordiging en inclusie in de branche, evenals de behoeften van hun klantenbestand.

Zijn diverse organisaties effectiever dan andere?

De meerderheid van de respondenten denkt dat diverse organisaties effectiever zijn. Vrouwen (68 procent) gaven vaker een bevestigend antwoord dan mannen (55 procent).

Diversiteit in de talentpool

Hoe zit het met de diversiteit van kandidaten? Vragen klanten om een diversiteit aan kandidaten en is er een tekort aan diverse kandidaten in de talentpool? Dit is wat respondenten zeggen.

Vragen je klanten om diverse shortlists?

De meerderheid van de recruitmentprofessionals heeft ten minste enkele klanten die een diverse shortlist van kandidaten vragen

Is er een tekort aan diversiteit in de talentpools waarin je kandidaten voor je klanten zoekt?

De meeste respondenten zeggen dat er een tekort is aan diverse kandidaten in de talentenpool. Respondenten bij grote bedrijven claimden het vaakst een tekort aan diverse kandidaten.

Toepassing van detacherings/recruitmenttechnologie

Recruitmenttechnologie is een substantiële investering, maar de meeste bedrijven spreken van toepassingsproblemen. Hoewel veel van de obstakels die toepassing tegenhouden intern zijn (tijdgebrek en hoog verloop), ligt de meest voorkomende verklaring bij de verkoper: beperkte training. Zoek een aanbieder met degelijk leermateriaal om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je investering haalt.

Hoe zou jij de toepassing van je recruitmenttechnologie door jouw team beoordelen?

Het oordeel is: Benelux-respondenten hebben niet het idee dat hun team hun technologie heeft toegepast. Slechts 13 procent heeft het volledig toegepast; 39 procent meldt weinig of geen toepassing.

Wat is het grootste obstakel dat interne toepassing van je recruitmenttechnologie tegenhoudt?

Waarom maken bedrijven niet beter gebruik van hun recruitmenttechnologie? Het hangt af van wie je het vraagt; respondenten gaven verschillende redenen die toepassing in de weg stonden. Interessant is dat C-suite managers vaak aangaven dat hun technologie te moeilijk was om te gebruiken (29 procent), terwijl praktijkmensen (recruiters, sourcers en salesmensen) het zelden als een probleem benoemden.

 

Beperkte trainingsmiddelen 22%
Personeelsverloop 21%
Geen tijd 16%
Te lastig in gebruik 16%
Het team ziet er de waarde niet van in 14%
Kosten voor training 9%

Als beperkingen de toepassing verhinderen, is het misschien tijd om een verandering van technologie te overwegen. Een kwart van de respondenten is echter nooit overgestapt naar een andere aanbieder van recruitmenttechnologie of is jaren geleden van aanbieder veranderd.

Wanneer ben je voor je centrale recruitmenttechnologie overgestapt naar een nieuwe aanbieder?

Een kwart van de respondenten heeft het afgelopen jaar zijn centrale recruitmenttechnologie gewijzigd. Een bijna gelijk aantal is in de afgelopen tien jaar niet of helemaal nooit van aanbieder veranderd (24 procent).

Wat houdt je tegen om over te stappen naar een nieuwe aanbieder van centrale recruitmenttechnologie?

De belangrijkste reden waarom bedrijven bij een oplossing blijven? Niet omdat ze er blij mee zijn, maar omdat het duur is of omdat ze bang zijn voor de hinder van de overstap naar een nieuwe aanbieder.

We hebben nog zoveel meer om met je te delen. Vind meer informatie over de trends die volgens recruitmentprofessionals de industrie in 2020 zullen beïnvloeden. Ga naar de sectie 'spotlights' hier op de GRID-site om je te verdiepen in enkele van de grootste trends van dit jaar, waaronder digitale transformatie.