Inzicht

Zet de toon voor 2019: De topprioriteiten van recruitmentbureaus wereldwijd

Een nieuw jaar, een nieuw aantal perspectieven en prioriteiten.

In 2019 voelen recruitmentprofessionals zich optimistisch en kijken ze naar toenames in tijdelijke plaatsingen, operationele budgetten, investeringen in technologie, inspanningen voor werknemersvaardigheden door middel van opleiding en training en het percentage bedrijven dat via VMS werkt.

Over het algemeen zijn recruitmentbureaus wereldwijd optimistisch over 2019; 79% van de respondenten verwacht dat de omzet vanaf 2018 zal stijgen. Drieëntwintig procent verwacht dat de omzet met meer dan 25 procent stijgt, en slechts 2,5% verwacht dat de omzet zal dalen. Bureaus in Azië-Pacific lijken voor 2019 het meest optimistisch over de sector.

79% van de respondenten verwacht dat de omzet vanaf 2018 zal stijgen

Wat betreft plaatsingen voor het jaar verwacht 63% van de recruitmentprofessionals dit jaar een toename van tijdelijke plaatsingen. Vijftien procent van de bedrijven verwacht dat het aantal tijdelijke plaatsingen hetzelfde blijft, terwijl 3 procent van de bedrijven verwacht dat het aantal tijdelijke plaatsingen zal afnemen.

Recruitmentbureaus wereldwijd anticiperen ook op een toename van hun operationele budgetten (57% geeft dit aan). Europa kende het hoogste percentage geplande investeringen in technologie en Noord-Amerika het laagste. Interessant is dat er een sterke positieve correlatie bestaat tussen bedrijven die kunstmatige intelligentie begrijpen en een toename van de technologie-investering verwachten:

Verwachtte toename in technologische investeringen hangt sterk samen met het kennisniveau van kunstmatige intelligentie (AI).
Regio % Verwachtte toename in tech investering (alle respondenten) % Verwachtte toename in tech investering (respondenten die aangeven kennis te hebben over AI)
Azië-Pacific 61% 64%
Europa 65% 68%
Noord-Amerika 58% 64%

Ook gerelateerd aan technologie, hoe denken bedrijven over VMS, en hoe doen ze dit jaar hun zaken via een VMS? De jury is op dit punt van mening dat 32% van de wereldwijde recruitmentprofessionals verwacht dat hun percentage VMS-activiteiten zal toenemen, terwijl 35% verwacht dat dit hetzelfde zal blijven als vorig jaar.

Zevenenveertig procent van de internationale bedrijven zal zich richten op inspanningen op het gebied van omscholing van personeel of het bijwerken van vaardigheden van werknemers door middel van opleiding en training. De landen in Azië-Pacific waren het meest gepolariseerd met betrekking tot dit onderwerp, met de hoogste verwachte toename en de hoogste verwachte afname.

Bijna de helft (47%) van de respondenten wereldwijd zal zich richten op inspanningen op het gebied van omscholing van personeel of het bijwerken van vaardigheden van werknemers door middel van opleiding en training.

Vergeleken met 2018, hoe verwacht je dat om/bijscholing (om/bijscholing van werknemers door middel van opleiding en training) zal veranderen?
Regio Neemt toe Neemt af Blijft gelijk
Azië-Pacific 57% 5% 40%
Europa 51% 3% 47%
Noord-Amerika 54% 3% 44%
Totaal 54% 2% 44%

Omscholing van het personeel is ook een zeer relevante oplossing voor kandidaten wiens huidige vaardigheden in de nabije toekomst zouden kunnen worden geautomatiseerd door kunstmatige intelligentie. Daarom was het vooral interessant dat een verwachte toename van het omscholen van werknemers sterk samenhangt met een goed begrip van kunstmatige intelligentie:

De verwachtte toename aan om/bijscholing hangt sterk samen met het kennisniveau van kunstmatige intelligentie.
Neemt toe Neemt af
Blijft gelijk
Geen kennis 48% 2% 50%
Een beetje kennis 53% 3% 45%
Veel kennis 62% 3% 36%

Wat zullen voor bureaus de prioriteiten zijn in 2019?

Samengevat: kandidaten zullen dit jaar een topprioriteit zijn. Drieënzestig procent van de bedrijven noemde kandidatenwerving, en 30% van de bedrijven noemde het binden van kandidaten en het verbeteren van de candidate experience als hun twee grootste prioriteiten. Dit is logisch als je bedenkt dat het strategisch identificeren en werven van kandidaten en het bieden van een geweldige kandidaatervaring twee van de meest effectieve manieren zijn om het tekort aan talent te bestrijden.

Naast kandidaten, zijn hier een aantal andere prioriteiten waar recruitmentbureaus op zullen focussen in 2019. Hieronder zoomen we in op iedere prioriteit.

Ondanks dat het schaarste op de markt continu hot topic is, staat het omscholen van werknemers door de veranderende aard van hun baan onderaan deze lijst met slechts 5% van de recruitment professionals die aangeven dat dit een prioriteit is.

Employment Brand Development en Marketing

De meeste recruitmentbureaus hebben geen marketing managers, wat verklaart dat 44% van de respondenten aangeeft dat employer branding en marketing een prioriteit is voor 2019. Volgens een ander onderzoek van Bullhorn onder meer dan 100 leiders bij medium tot grote staffing bureaus, heeft 61% aangegeven dat zij geen marketing manager of Chief Marketing Officer hebben.

Waarom zijn er dan niet meer senior marketeers in een branche waar het nurturen van kandidaten van groot belang is? Ondanks dat het kostbaar kan zijn om te investeren in doorgewinterde marketeers, is het resultaat gunstig: marketeers zorgen voor een duidelijke marketing strategie die samenhangt met de visie van de organisatie en impact heeft op de markt.

Het omarmen van digitale transformatie ter verbetering van de bedrijfsvoering

Automation en kunstmatige intelligentie blijven twee van de grootste trends en topics in de branche. Vorig jaar spraken Timo Meijrink (Enterprise Solution Consultant bij Bullhorn) & Jelle den Dunnen (Account Director, Enterprise Solutions bij Bullhorn) tijdens het Recruitment Tech Event over de opkomst van robots en welke rol recruiters daarin hebben. Zullen robots het werk van recruiters overnemen of juist ondersteunen?

Ondanks dat we nog lang niet bij een robot apocalyps zijn zoals we kennen uit sciencefiction films, maken bots onderdeel uit van ons leven om organisaties efficiënter te laten werken. Hoe? Door makkelijke handelingen te automatiseren zoals het inplannen, screenen, opvolgen en invoeren van data. Hierdoor hebben menselijke recruiters meer tijd over om te focussen op meer strategische initiatieven zoals het ontwikkelen en onderhouden van relaties. Doen wat mensen het beste kunnen: met elkaar in gesprek zijn.

In ons Globale Recruitment Inzichten en Data rapport zien we dat recruitmentbureaus in Amerika digitale transformatie als een hogere prioriteit zien dan bureaus in Europa en Azië-Pacific. Organisaties zullen dit jaar meer focussen op het integreren van digitale transformatie in hun recruitment strategieën om nog sneller en efficiënter te worden. Zodra automation en kunstmatige intelligentie volledig benut worden in de recruitment workflow, zal dit grote gevolgen hebben voor de gehele recruitmentbranche.

Social Recruiting

Recruiters hebben tegenwoordig tal van verschillende manieren om kandidaten te bereiken. Vooral via social media zijn de mogelijkheden eindeloos. Recruiters die hierin voorop lopen keren zich massaal richting social media om meer informatie te krijgen over kandidaten.

Social media is een effectief kanaal om in contact te komen met kandidaten en relaties met hen op te bouwen. Recruiters kunnen de carrière en scholing van een kandidaat analyseren op LinkedIn, hun interesses bekijken op Twitter, dieper duiken in de wereld van de kandidaat via Facebook en de cultuur en levensstijl volgen op Instagram.

Vinden organisaties social recruiting dan een prioriteit voor 2019? In Amerika en Europa is de kans groter dat recruitmentbureaus social recruiting in zullen zetten het komende jaar, dan hun collega’s in Azië-Pacific. Enterprise organisaties waren 50% minder bereid om social recruiting als een prioriteit te stellen.

Succes in social recruiting is volledig afhankelijk van een sterke online aanwezigheid. Dit helpt niet alleen om nieuwe kandidaten aan te trekken, maar heeft ook invloed op het binnenhalen van nieuwe klanten.

Interne opleiding en ontwikkeling van het personeel

Het ontwikkelen van het eigen personeel binnen recruitment bureaus in Nederland en België staat naast kandidaten hoog op de prioriteitenlijst, 18% van de staffing bureaus geeft dit aan. Steeds meer organisaties investeren in interne programma’s die specialisten aan het bedrijf verbindt. Door de kandidaat gedreven markt zijn werknemers veeleisender geworden. Professionele groei is daarbij een belangrijk onderdeel.

De adoptiegraad van technologie kan hierbij van hoge invloed zijn. Door het personeel goed te trainen in het gebruik van (nieuwe) software, zijn zij meer bereid om hier gebruik van te maken. Software moet bijdragen aan een goede kandidaat ervaring, maar ook makkelijk in gebruik zijn voor recruiters. Zo houden zij meer tijd over om de menselijke touch toe te passen aan hun dagelijkse werkzaamheden.

Uitbreiding van het dienstenpakket

Naast de reguliere diensten die een werving en selectiebureau biedt, zien we dat 15% van de recruitmentbureaus in Nederland en België het uitbreiden van hun dienstenpakket als prioriteit heeft voor 2019. Bureaus die specifiek gefocust zijn op de werving van een bepaald type functie, breiden bijvoorbeeld uit naar andere segmenten. Zo breidt sales recruitment bureau Blend haar dienstverlening uit naar functies binnen customer support. Bureaus breiden hun focus uit van enkel werving en selectie naar payroll, executive search en interim management.

Andersom zien we het ook. Organisaties die werving en selectie niet als hun core business hebben, gaan hun eigen werknemers detacheren bij klanten. Internetbureaus die developers in dienst hebben, detacheren deze IT-professionals tijdelijk bij hun klanten om de projecten te ontwikkelen of ondersteunen.

inzicht
Belangrijkste uitdagingen voor 2019
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor recruitmentbureaus wereldwijd in 2019?

Annika van Leeuwen

Marketing Manager Benelux

Bullhorn

Annika van Leeuwen is Marketing Manager van de Benelux binnen Bullhorn. Hiervoor heeft zij gewerkt als Marketing Automation Specialist in het Bullhorn Rotterdam team. Annika is verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten die lokaal in de Benelux worden uitgevoerd. Ze heeft haar Bachelor of Business Administration behaald aan de Haagse Hogeschool en heeft zich binnen korte tijd ontwikkeld tot waardig marketing professional.