Spotlight

Belangrijkste detacherings- en recruitmentprioriteiten voor 2020: relaties, technologie en talent

Recruitmentprofessionals kunnen in 2020 vrijwel evenveel uitdagingen als kansen verwachten. Het tekort aan talent, de prijsdruk en economische onzekerheid vormen grote obstakels voor bedrijven, maar de overgrote meerderheid verwacht een jaarlijkse stijging van de omzet (71%) en plaatsingen (77%).

Het doel voor detacherings- en recruitmentbedrijven is grotendeels hetzelfde als voorgaande jaren, maar de gekozen wegen naar succes zijn dat niet. De topprioriteiten voor 2020 vormen het grootste open veld in de geschiedenis van dit onderzoek, wat suggereert dat bedrijven verschillende manieren toepassen om in 2020 te groeien en bloeien.

Relaties gaan boven alles

Detacherings- en recruitmentprofessionals zijn sterk gericht op relaties met zowel klanten als kandidaten. Respondenten noemen kandidatenwerving als topprioriteit (43%), gevolgd door klantrelatiebeheer (34%) en kandidaat-engagement (27%).

Topprioriteiten voor 2019
Kandidatenwerving 43%
Klantrelaties 34%
Kandidaat-engagement 27%
Digitale transformatie 26%
Employer branding 24%
Uitbreiding naar nieuwe markten 22%
Interne opleiding 21%
Diversificatie van activiteiten 15%
Social recruitment 14%
Uitbreiding van het dienstenaanbod 14%

 

Hoewel de werving van kandidaten over het algemeen nog steeds de hoogste prioriteit heeft, heeft het dit jaar een veel kleinere voorsprong op de rest - in 2019 noemde 61 procent het als een topprioriteit. Klantrelaties hebben dit jaar de grootste sprong gemaakt, van de vijfde prioriteit naar de tweede prioriteit. Gezien het langdurige tekort aan talent (de grootste uitdaging voor bedrijven in 2020) en economische onzekerheid (45 procent voorspelt een recessie), lijken bedrijven dubbel in te zetten op relaties en klantloyaliteit om de storm te kunnen doorstaan.

Hoewel relatiebeheer top-of-mind is voor het merendeel van de detacherings- en recruitmentbureaus, is het benutten van over het hoofd geziene kansen een geweldige manier om een concurrentievoordeel te behalen. De drie minst genoemde prioriteiten door bureaus waren het uitbreiden van de VMS-activiteiten (Vendor Management System), het herplaatsen van werknemers vanwege het veranderende karakter van banen en het inschakelen van secundaire sourcingpartners en offshore recruitmentbureaus.

Vooral reskilling blijft voor bedrijven een aantrekkelijke mogelijkheid om zich te onderscheiden van de concurrentie. Driekwart van de respondenten gelooft dat reskilling een effectieve manier is om het tekort aan talent aan te pakken, maar slechts vier procent zegt dat reskilling een prioriteit is voor 2020.

Investeren in reskilling kan de grootste uitdaging bij bedrijven oplossen: krappe talentpools door tekorten aan vaardigheden.

Meer dan de helft van de grootste recruitment bedrijven haalt minimaal 25 procent van hun omzet uit VMS, maar de uitbreiding van de VMS-activiteiten blijft een van de drie belangrijkste prioriteiten van detacherings- en recruitmentbureaus. Hoewel VMS-activiteiten niet voor iedereen rendabel zijn, kan het de moeite waard zijn om het opnieuw te overwegen als je het in het verleden hebt afgewezen.

Laten we dieper ingaan op de topprioriteiten voor dit jaar.

Kandidaten (werving en engagement)

Nu er nog geen einde in zicht is voor het tekort aan talent, is het geen verrassing dat talent wordt beschouwd als de meest waardevolle hulpbron in het huidige competitieve landschap. Noord-Amerikaanse, Benelux- en DACH-respondenten noemden de acquisitie van kandidaten als hun hoogste algemene prioriteit, evenals kleine bedrijven (1-50 werknemers).

Veelzeggend is dat kandidatenwerving en -engagement niet even belangrijk worden gevonden. In vergelijking met de 43 procent van de bedrijven die in 2020 prioriteit geven aan werving, zal slechts 27 procent evenveel aandacht besteden aan kandidaat-engagement en kandidaatervaring. Gezien de waarde van het herplaatsen van werknemers en het belang van de reputatie van een bedrijf om kandidaten aan te trekken, lopen bureaus die al hun inspanningen in het plaatsen van kandidaten stoppen, ten koste van het bieden van een goede ervaring, het risico hun inspanningen op het gebied van kandidatenwerving op lange termijn te beschadigen.

De beste illustratie van dit verschil is te zien bij de DACH-respondenten: 58 procent is van plan prioriteit te geven aan werving en sourcing, en slechts 11 procent is van plan prioriteit te geven aan kandidaatervaring en -engagement.

Klantrelatiebeheer

In een op mensen gerichte branche als reruitment, is het geen verrassing dat het verbeteren van klantrelaties een topprioriteit is voor de meeste bureaus. Detacherings- en recruitment C-suite executives en practitioners (recruiters en verkopers) noemden het in hun top drie prioriteiten. VK&I, Noord-Amerika en APAC-respondenten hebben klantrelaties ook als topprioriteit aangemerkt; DACH- en Benelux-respondenten deden dit veel minder.

Kleine bedrijven zullen in 2020 veel vaker de nadruk leggen op klantrelaties dan grote bedrijven, wat mogelijk suggereert dat grotere bedrijven geloven dat hun managementprocessen al sterk zijn, terwijl kleinere bedrijven nog steeds ruimte voor verbetering zien.

Een andere mogelijkheid is dat grotere bedrijven menen dat focus op andere prioriteiten de klantrelaties ook zal verbeteren. Grotere bedrijven noemden bijvoorbeeld het omarmen van digitale transformatie als hun tweede hoogste prioriteit (digitale transformatie is de vijfde hoogste prioriteit voor kleine bedrijven). Bedrijven die gebruikmaken van technologie om hun activiteiten te verbeteren, kunnen dan dieper inzicht krijgen in hun klantrelaties en uiteindelijk een betere ervaring bieden.

Ik geloof nog steeds dat recruitment in de kern heel erg om mensen draait. Je moet contact houden, je moet met mensen praten. Als je alleen maar berichten stuurt of nurturing-campagnes en dat soort dingen inzet, kun je geen relatie opbouwen.

Digitale transformatie omarmen

Hoewel sommige bedrijven al enige automatisering en door AI beïnvloede technologie hebben toegepast om hun bedrijf te runnen, hebben de meeste bureaus op dit gebied nog een grote stap te zetten. De bevindingen onthullen grote verschillen in het interesseniveau in digitale transformatie, afhankelijk van de bedrijfsgrootte en functie.

Zoals gezegd, doen respondenten bij grote bedrijven (500+ werknemers) veel vaker volledig mee op het gebied van digitale transformatie dan hun collega's bij kleinere bedrijven. Een soortgelijk verschil bestaat tussen leidinggevenden en praktijkbeoefenaars. De C-suite rangschikt digitale transformatie als hun tweede prioriteit, terwijl digitale transformatie niet eens in de top vijf prioriteiten voor detacherings- en recruitmentprofessionals staat. Dit komt ongetwijfeld doordat deze laatste groep vaak geen bevoegdheid hebben om strategische beslissingen te nemen, en digitale transformatie is een strategie van het hoogste niveau.

Automatisering is een ontwrichtende kracht. We zullen over ontwrichtend kapitaal beschikken. En de organisaties die automatisering niet kunnen toepassen, zullen ten onder gaan. Ze zullen niet in staat zijn om de concurrentie bij te houden.

Op regionaal niveau noemden bureaus in de DACH- en Benelux-regio's digitale transformatie veel vaker als topprioriteit dan in Noord-Amerika en VK&I. Zelfs voor degenen die minder geneigd zijn prioriteit te geven aan digitale transformatie, laat de enquête dit jaar een toename van de belangstelling ten opzichte van vorig jaar zien. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten: als automatisering en artificial intelligence eenmaal volledig benut worden in de recruitment-workflow, zullen ze waarschijnlijk diepgaande gevolgen hebben voor de sector als geheel.

Digitale transformatie is in 2020 een topprioriteit voor mijn bedrijf

Regio
NA 21%
APAC 27%
BENELUX 33%
DACH 52%
UK&I 24%

 

Employer branding

Solide marketingleiderschap binnen de detacherings- en recruitmentindustrie is geen vanzelfsprekendheid: een recent onderzoek wees uit dat 61 procent van de detacherings- en recruitmentbedrijven noch een CMO, noch een marketingdirecteur hebben. Misschien verklaart dit waarom 24 procent van de bedrijven ontwikkeling en marketing van employer branding als een topprioriteit voor 2020 beschouwt.

Geografisch beschouwde de Benelux-regio employment brand development en -marketing als een van hun top drie prioriteiten, terwijl de DACH- en Noord-Amerikaanse regio's er minder mee bezig waren. Kleinere bedrijven gaven aan veel meer belangstelling te hebben voor employer branding dan grotere bedrijven, wat te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat grotere bedrijven doorgaans meer gevestigde marketingafdelingen en bestaande merkbekendheid hebben.

Detacherings- en recruitmentprofessionals in de gezondheidszorg, IT, verkoop/marketing en licht/industrieel, waardeerden employment brand development en -marketing allemaal als een van hun top vijf prioriteiten in 2020. Hoewel investeren in marketingleiderschap duur kan zijn, is een samenhangende marketingvisie zeer bevorderlijk voor het succes van een onderneming op lange termijn.

Uitbreiding naar nieuwe markten

De globalisering van de recruitmentsector is in volle gang en dit biedt bedrijven mogelijkheden om meer dan ooit uit te breiden naar nieuwe markten. Twee derde van de detacherings- en recruitmentprofessionals ziet globalisering als een kans voor 2020. APAC- en VK&I-respondenten geven het vaakst aan globalisering zowel als een kans als een prioriteit te zien.

Een deel van de reden voor dit optimisme is dat recruitment al een wereldwijde branche is. Het is geen verrassing, gezien het geld dat op het spel staat. Staffing Industry Analysts schat de wereldwijde omzet op $466 miljard, met een verwachte groei van zes procent. En dat is niet de omvang van de wereldwijde gig-economie, die op maar liefst $3,7 biljoen uitkomt. Dat zijn behoorlijk forse prikkels voor recruitmentbedrijven die willen uitbreiden.

Als gevolg hiervan zijn veel van 's werelds meest succesvolle recruitmentbedrijven wereldwijd actief. Van de 100 meest winstgevende recruitmentbureaus, is meer dan 80 procent in meerdere landen actief. Dit cijfer zou zelfs nog hoger zijn zonder Chinese recruitmentbureaus die op een internationaal niveau van omvang opereren in verschillende regio's binnen hetzelfde land.

De vele uitbreidingssuccessen in binnen- en buitenland verklaren wellicht waarom meer bedrijven dit jaar van plan zijn uit te breiden naar nieuwe markten (22% tot 18%).

Een weg banen in 2020: kies je eigen avontuur

Welke strategieën ga jij gebruiken om in 2020 je topprioriteiten aan te pakken en je bedrijf uiteindelijk te laten groeien? Er is meer dan één weg naar succes. Wat je prioriteit ook is, het benutten van technologie en het profiteren van te weinig benutte kansen (zoals reskilling) zal in 2020 en daarna de sleutel zijn tot succes.

Annika van Leeuwen

Marketing Manager Benelux

Bullhorn

Annika van Leeuwen is Marketing Manager van de Benelux binnen Bullhorn. Hiervoor heeft zij gewerkt als Marketing Automation Specialist in het Bullhorn Rotterdam team. Annika is verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten die lokaal in de Benelux worden uitgevoerd. Ze heeft haar Bachelor of Business Administration behaald aan de Haagse Hogeschool en heeft zich binnen korte tijd ontwikkeld tot waardig marketing professional.