Spotlight

Recruitment met nieuwe regels: Een culturele verschuiving in data privacy

Ga terug in de tijd naar deze dag vorig jaar: we stonden aan de vooravond van wekenlang zomerse dagen, Nederland was nog niet in de ban van de trouwerij tussen Prince Harry en Meghan Markle en iedereen was druk met wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG/GDPR) zou gaan betekenen binnen de hele EU. De regels rondom gegevensbescherming was bij iedere recruiter top of mind en zoals het Recruitment Trends Rapport 2018 onthulde, een grote uitdaging voor velen.

De regulering van de GDPR wetgeving heeft een culturele verandering teweeg gebracht op de manier waarop recruiters denken, en omgaan, met data. Voor het eerst in 20 jaar was de regulering van gegevensbescherming voor inwoners van de EU een prioriteit. Waar staan we nu, bijna een jaar later, sinds de inwerkingtreding van de GDPR?

Er kan veel gebeuren in een jaar

Aan het begin van 2018 was voor 55% van de recruiters GDPR een grote uitdaging. Er waren toen nog gemengde gevoelens over impact hiervan op hun business.

Het grootste gedeelte (48%) van de respondenten verwachtte aan het begin van 2018 nog dat de GDPR regulering een negatieve impact zou hebben op de groei van hun organisatie en omzetdoelstellingen. Over het algemeen kunnen we stellen dat, nu een jaar later, de uitvoering en naleving van de GDPR wet het gevoel van onzekerheid is weggenomen. Recruiters gaan veel zekerder 2019 in. Door de tijd die is verstreken en de onthulling van wat data regelgeving nu écht voor recruiters heeft betekend, is het niveau van onzekerheid naar slechts 9% gedaald. In plaats daarvan is de meerderheid van de stemmen verschoven ten gunste van de GDPR. 57% van de respondenten geeft aan dat de inwerkingtreden van de GDPR wet geen impact heeft gehad op het behalen van doelen en omzetgroei.

Welke impact heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG/GDPR op de omzet- en groeidoelstellingen van jouw organisatie in de toekomst?
Impact 2018 2019
Positief 6% 8%
Negatief 48% 26%
Geen Impact 16% 57%
Weet ik niet 30% 9%

Ondanks dat we een duidelijke stijgende lijn zien in de mate van zekerheid rondom de ‘mysterieuze’ GDPR wet, vindt een vierde van de recruitmentbureaus dat de regelgeving een negatieve impact heeft gehad. Aanzienlijk minder dan de 48% die we zagen aan het begin van 2018, maar we moeten onszelf toch de vraag stellen: waarom is dat het geval?

Veel organisaties zien GDPR als een last. Wat we tot nu toe hebben gezien en bereikt door dit proces heeft echter veel voordelen: betere datakwaliteit. Ons bedrijf transformeert naar een efficiëntere organisatie.

Dieter Braspennincx, TriFinance

Logischerwijs verwachtte veel bureaus een negatieve impact op hun business voorafgaand aan de inwerkingtreding van de GDPR wet door de strengere regels en het extra werk om te voldoen aan de wet. Er kan best gesteld worden dat de GDPR wetgeving, voor de regulering, gezien werd als een last. Ondanks dat, heeft de branche zich aangepast naar deze nieuwe regelgeving en zijn organisaties geëvalueerd. Veel bureaus zien dat hun processen nu efficiënter zijn en beschikken over kwalitatief betere data.

Misschien heeft de perceptie over de negatieve impact van GDPR dan meer te maken met de individuele ervaring van medewerkers. De nieuwe regels hebben misschien eerder invloed op het werven van kandidaten in plaats van het behalen van de langetermijndoelstellingen voor een bedrijf. Het kan daardoor langer duren voordat de branche volledig bewust is van de voordelen die deze nieuwe wet met zich meebrengt op het gebied van datakwaliteit en operationele efficiëntie.

Maakt de grootte het verschil?

De resultaten suggereren dat de perceptie over de impact van de GDPR wet samenhangt met de grootte van de organisatie waar een individu werkt. Dit roept de vraag op: In hoeverre wordt de perceptie van een individu gevormd door de middelen die binnen een organisatie beschikbaar zijn?

Op organisatiegrootte: Welke impact heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG/GDPR op de omzet- en groeidoelstellingen van jouw organisatie in de toekomst?
Impact type Enterprise Middelgroot Klein Totaal
Negatief 24% 22% 18% 20%
Geen 40% 48% 62% 55%
Weet ik niet 12% 10% 7% 9%
Positief 24% 20% 13% 17%

Over het algemeen zien we dat recruiters die werkzaam zijn binnen middelgrote tot enterprise-level organisaties zich zekerder voelen over het feit dat de GDPR wet een positieve dan wel geen impact zal hebben op het behalen van bedrijfsdoelstellingen. We moeten ons wel afvragen in hoeverre dit samenhangt met de eerdere stelling over individuele ervaringen bij de implementatie van de regelgeving binnen organisaties. Bijvoorbeeld, grotere bedrijven hebben meer budget beschikbaar om te investeren in dataprotectie-experts en handhavers. Hierdoor is er een kans dat de implementatie van de regels soepeler verlopen is en er sneller een positief resultaat is aangetoond.

Dit betekent echter niet dat kleinere bureaus zich niet goed hebben voorbereid of hun medewerkers niet hebben voorzien van de juiste training en middelen. Dit suggereert simpelweg dat het wellicht meer tijd kost om de voordelen van de GDPR wet in te zien en het langer duurt totdat de perceptie van medewerkers positief is. 

Het beste moet nog komen

Ondanks dat de dag van de inwerkingtreding inmiddels is geweest, is het belangrijk om te onthouden dat de recruitmentbranche nog helemaal niet zo lang bezig is met het naleven van deze wet. Veel zien succes en hebben de benodigde veranderingen doorgevoerd, maar het werk is nog lang niet af. Vooral niet wanneer je de voordelen wilt blijven plukken.

GDPR is een culturele verandering. Hierdoor is het belangrijk dat er continu trainingen zijn om deze culturele shift te realiseren.

Greg Morris, Spencer Ogden

We moeten blijven trainen en opleiden rondom de betere ervaringen met GDPR en de continue adoptie van en naar deze culturele verandering in data regulering aanmoedigen. Kleine veranderingen kunnen veel betekenen: de marketingstrategie zodanig aanpassen om beter in contact te komen met kandidaten, focussen op het verbeteren van de kandidaat ervaring of zelfs de functionaliteiten van een CRM upgraden. Bureaus kunnen meer tips, tricks en inspiratie vinden in de post GDPR toolkit voor recruiters.

hulpmiddel
GDPR hulpmiddelen
Vind meer tips, tricks en inspiratie in de post-GDPR toolkit voor recruiters.

Hannah Lenane

Content en Social Media Specialist, EMEA

Bullhorn

Hannah is verantwoordelijk voor de content distributie en socialmedia kanalen binnen het VK en Ierland en het Europees Vasteland. Zij is afgestudeerd in literatuur en taalkunde met een achtergrond in geavanceerde recruitment technologie en marketing. Hannah zorgt ervoor dat de werelden van recruitment, tech en content met elkaar in verbinding staan.