Welkom bij de GRID!

Bullhorn deelt met trots de meningen, inzichten, zorgen en ambities van meer dan 2.000 recruitment professionals wereldwijd hier op de Global Recruitment Insights and Data (GRID)-website. Inclusief honderden respondenten uit de Benelux. 

Hoe ziet 2021 eruit voor recruitment professionals in de Benelux? Respondenten zijn voorzichtig optimistisch over de toekomst, enthousiast over de mogelijkheden van technologie en focussen zich op het bouwen aan relaties. Lees verder om erachter te komen hoe jouw collega recruiters in de Benelux denken over het omgaan met digitale transformatie, bouwen aan relaties met kandidaten en klanten, werken in een post-COVID-19 recruitment landschap en nog veel meer.

Vooruitzichten voor de recruitmentbranche

2020 was een rollercoasterjaar in veel opzichten en een uitdagend jaar voor de branche. Toch zijn recruitment professionals over het algemeen vrij optimistisch over de vooruitzichten voor het komende jaar. 77% verwacht dat de omzet zal stijgen in 2021.

Hoe heeft jouw organisatie gepresteerd in 2020?

2020 was een uitdagend jaar op financieel gebied voor veel recruitment organisaties. In ons meest recente onderzoek in juni 2020 gaf zo’n 66% van de respondenten aan dat hun organisatie slechter presteerde dan in 2019. Veel organisaties hebben toch nog een eindsprint gemaakt, “slechts” 46% meldt op dit moment een omzetdaling in vergelijking tot 2019. 

GRID-Key-1-NL
GRID-Key-2-NL

Hoe verwacht je dat de omzet verandert in 2021?

Een positief beeld voor 2021: het merendeel van de respondenten verwacht dat de omzet gaat stijgen. Na een onverwacht jaar met veel uitdagingen en obstakels, geeft dit goede moed voor het nieuwe jaar. De helft van de respondenten verwacht dat de omzet in 2021 met meer dan 11% zal stijgen ten opzichte van 2020, een groter aandeel dan aan het begin van vorig jaar waar slechts 27% verwachtte dat de omzet met meer dan 11% zou stijgen. In totaal verwacht 77% van de recruitment professionals dat de omzet zal stijgen het komende jaar. 

Zullen bureaus in 2021 meer investeren? In vergelijking tot 2020, zien we meer een verschuiving naar het stabiliseren van budgetten: waar vorig jaar meer dan de helft van plan was de technologische en operationele budgetten te vergroten, blijven deze voor het aankomende jaar meer gelijk. Toch verwacht bijna de helft van de respondenten meer te investeren in technologie in 2021. In deze nieuwe werkwereld zien we dat technologie in een sneltreinvaart een belangrijkere rol is gaan spelen. 

Hoe verwacht je dat in 2021 het volgende zal veranderen? 

57% van de respondenten verwacht dat het aantal tijdelijke plaatsingen zal stijgen en bijna de helft van de respondenten verwacht ook meer te investeren in technologie.

Topprioriteiten

Terwijl de branche onderhevig was aan veel veranderingen in 2020, is de top drie prioriteiten gelijk gebleven: het draait allemaal om kandidaten en klanten. Het sourcen van kandidaten en candidate engagement/verbeteren van de kandidaat ervaring staan in de top 5 van topprioriteiten dit jaar. Het genereren en binnenhalen van nieuwe klanten is tevens hoog geëindigd, wat natuurlijk niet vreemd is na een bewogen jaar als 2020. Onderaan de lijst staat het herzien van het huidige businessmodel, diversificatie naar complementaire sectoren en VMS activiteiten. 

In vergelijking tot andere regio’s, staat de focus op diversiteit en inclusiviteit wel in de top 10 van de prioriteitenlijst. 9% van de respondenten uit de Benelux noemt dit als topprioriteit tegenover gemiddeld 4% in andere regio’s.

Wat zijn jouw topprioriteiten voor 2021? (Top 10)

Kandidaten zijn top of mind in 2021. 52% noemt dit als topprioriteit. Bekijk ook de andere opvallende prioriteiten. 

Grootste uitdagingen

Tegen welke obstakels lopen organisaties aan in 2021? Sommige uitdagingen weerspiegelen de belangrijkste doelen van respondenten voor het komende jaar (omarmen van digitale transformatie). Sommige uitdagingen zijn een directe reactie op de onverwachte ontwikkelingen binnen de recruitmentindustrie het afgelopen jaar (onzekerheid over de economie). Andere uitdagingen zien we ieder jaar terugkomen (krappe talentpools). Lees verder voor meer informatie over de uitdagingen die organisaties het komende jaar verwachten. 

Overall

In de Benelux en DACH regio zetten respondenten de krappe talentpools bovenaan de lijst als het gaat om uitdagingen. In andere regio’s (APAC, UKI+I, VS, EMEA) staat de impact van COVID-19 op de eerste plaats.

Wat zijn jouw belangrijkste uitdagingen voor 2021?

Meer dan de helft van de recruitment professionals in de Benelux ziet krappe talentpools als grootste uitdaging. Kleine organisaties (1-10 medewerkers) zien dit echter als een grotere uitdaging (47%) dan grote (11+ medewerkers) organisaties (33%).

Kandidaten

Het plaatsen van een kandidaat kent veel verschillende stappen: verzamelen van behoeften van de klant, sourcing, screening, onboarding, back office admin en nog veel meer. Maar welke processen moeten opnieuw worden geëvalueerd? 

Welk deel van de recruitment lifecycle is het meest uitdagend?

Respondenten vinden, net als in 2020, het sourcen van kandidaten het meest uitdagend binnen de recruitment lifecycle. 63% van de respondenten geeft echter aan automation te hebben geïmplementeerd om het sourcen van kandidaten te automatiseren. Na onboarding vinden recruitment professionals interviews afnemen en screening & validatie (beiden 10%) het meest uitdagend. 

Aan het begin van 2020 was het tekort aan talent één van de belangrijkste uitdagingen binnen de recruitmentbranche. Respondenten zetten deze uitdaging al vijf jaar op rij bovenaan de lijst. Terwijl COVID-19 absoluut impact heeft gehad op het werkloosheidspercentage, geeft 77% van de respondenten nog steeds aan dat er een tekort aan gekwalificeerd talent is binnen de talentpools.

Hoe omschrijf je de talentpool in de branches die jouw organisatie bedient?

Het tekort aan gekwalificeerd talent heeft ook in 2021 veel invloed op de talentpools van recruitment organisaties.

We zien echter dat het tekort aan gekwalificeerd talent veel meer aan de orde is bij kleinere organisaties (81%) in vergelijking tot grotere organisaties (50%). 

 

Er is een tekort aan gekwalificeerd talent Er is een overvloed aan gekwalificeerd talent Er is geen overvloed en geen tekort aan gekwalificeerd talent
251+ employees 50% 0% 50%
11-250 employees 70% 5% 25%
1-10 employees 81% 0% 19%

Klanten

Bouwen aan relaties met klanten staat in de top 10 prioriteiten voor bureaus in 2021, maar wat staat deze doelstelling in de weg? Ondanks dat COVID-19 het er niet makkelijker op maakt, zijn de meeste uitdagingen bij het genereren van nieuwe klanten en behouden van bestaande klanten erg bekend voor recruitment organisaties. 

Wat is jouw grootste uitdaging bij het genereren van nieuwe klanten?

Nieuw bovenaan de lijst van uitdagingen staat vacaturestops. In ons eerdere onderzoek halverwege 2020 gaf 81% van de respondenten aan dat vacaturestops de grootste uitdaging was om nieuwe klanten te genereren. Voor 2021 is er een positiever beeld: dezelfde uitdaging staat nog steeds bovenaan met 25%, maar wordt direct gevolgd door een uitdaging die al jaren hoog staat: toenemende concurrentie (24%).

Wat is jouw grootste uitdaging met betrekking tot bestaande klanten?

Voor bestaande klanten verschilt het vooruitzicht niet veel in vergelijking tot het genereren van nieuwe klanten: 29% van de respondenten ziet minder aanvragen voor vacatures binnenkomen terwijl het aantal klanten nauwelijks daalt.

Er is echter wel een duidelijk verschil tussen werving & selectie bureaus en uitzendbureaus. 44% van de uitzendbureaus geeft aan dat de afname in aantal vacatures de belangrijkste uitdaging is als het gaat om bestaande klanten. Bij werving & selectiebureaus is het heel anders: bovenaan de lijst met uitdagingen staat veranderende of uitdagende vacatures (24%), op de tweede plaats staat te weinig inzicht in klantrelaties (19%) en pas op de derde plek komt de afname in aantal vacatures (16%). 

Als je één ding kon veranderen aan de recruitmentbranche, wat zou dat dan zijn?

Zowel de wereld als de branche onderging grote veranderingen in 2020. Wij stelde recruitment professionals de vraag: ‘Als je één verandering kon doorvoeren in de recruitmentindustrie, wat zou dat dan zijn?’. Je leest de meest voorkomende antwoorden van recruitment professionals hieronder.

Nóg meer selecteren op persoonlijkheid en competenties, en zo weinig mogelijk kijken naar specifieke opleidingsachtergrond (tenzij dit echt niet anders kan, bijvoorbeeld bij sommige zeer technische functies). Aan de andere kant: als iemand die ervaring vervolgens wél in werk heeft opgedaan, dan maakt opleiding nog steeds een stuk minder uit.

Respondent

Het imago van noodzakelijk kwaad naar business partner.

Respondent

Druk op de marges.

Respondent

De impact van COVID-19 op de recruitmentindustrie

De impact van COVID-19 op de recruitmentbranche was enorm. Wat voor impact heeft het op de branche in 2021 en welke gevolgen zijn blijvend? Lees hier wat recruitment professionals daarover zeggen.

Wat is de grootste impact van COVID-19 op de staffing en recruitmentbranche in 2021?

Wereldwijd staat de economische onzekerheid als gevolg van COVID-19 bovenaan. Waar in andere regio’s daarnaast het werkloosheidspercentage op de tweede plaats staat, is dat niet terug te zien in de Benelux. Het aantal aanvragen heeft met 23% daarnaast de grootste impact op de branche. In de DACH-regio geven recruitment professionals aan dat het overstappen naar digitale processen versneld werd door COVID-19 (29%).

De impact verschilt echter wel per grootte van de organisatie. 26% van de kleinere recruitmentbureaus geven aan dat COVID-19 impact heeft gehad op het aantal aanvragen vanuit klanten terwijl 18% van de middelgrote organisaties dit ziet. 34% van de middelgrote recruitmentbureaus geeft aan dat COVID-19 de grootste impact heeft gehad op de economische instabiliteit. 

Waarop zal COVID-19 de grootste impact hebben als je kijkt naar de manier waarop jouw organisatie werkt?

Recruitment professionals zijn het hierover eens: het werven van kandidaten wordt nooit meer hetzelfde, werven op afstand zal gebruikelijker worden zegt 40% van de respondenten in de Benelux. Dit geldt overigens voor recruitment professionals wereldwijd (34%).

Waarop zal COVID-19 de grootste impact hebben binnen de recruitmentbranche?

In de branche vindt door COVID-19 ook een andere verandering plaats: vacatures die op afstand vervuld kunnen worden, zullen wereldwijd en binnen alle soorten recruitment gebruikelijker worden. In de Benelux geeft 52% van de respondenten aan dat dit de grootste impact heeft op de branche. Organisaties zijn niet meer beperkt tot kandidaten binnen een regio, maar kunnen zelfs internationaal vacatures vervullen. Veel organisaties gaven dan ook aan dat zij in 2021 internationaal zullen gaan uitbreiden.

Dat COVID-19 een impact heeft op alle organisaties (positief of negatief) is geen nieuws. Maar welke impact het heeft gehad werd duidelijk tijdens dit onderzoek. 30% van de recruitment professionals geeft aan dat dat zij hun bedrijfsstrategie hebben moeten aanpassen en een kwart van de respondenten zag de budgetten teruglopen. Positief is dat maar 3% aangeeft in de toekomst nog mensen te moeten ontslaan wegens COVID-19. 

Hoe ga je om met de effecten van COVID-19 op jouw organisatie?

Strategie en budgetten staan bovenaan de lijst als we kijken naar de effecten van COVID-19 op de organisatie. Een ander veelvoorkomend (positief) effect: organisaties gaan meer internationaal uitbreiden. Nu bewezen is dat er gemakkelijk en effectief op afstand gewerkt kan worden, zien organisaties hier kansen in.

Door de corona crisis waren er ook organisaties die het niet hebben gered. Toch zijn er in 2020 16% minder organisaties failliet verklaard in vergelijking tot 2019. Veel organisaties hadden het door de crisis moeilijk, maar het aantal faillisementen lag op het laagste niveau sinds 20 jaar. De NOW-regeling heeft daarin een rol gespeeld. Bijna een derde van de recruitment professionals geeft aan dat hun organisatie gebruik heeft gemaakt van de regeling, maar het overgrote deel heeft het toch op eigen houtje gered. 

Heeft jouw organisatie gebruik gemaakt van de NOW-regeling?

Bijna 30% van de recruitment organisaties heeft gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Van de respondenten die hierop ‘nee’ heeft geantwoord (55%) verwacht 10% in de toekomst nog gebruik te gaan maken van de NOW-regeling. Als we kijken naar de verschillen tussen uitzendbureaus en werving & selectiebureaus, geeft de meerderheid van de uitzendbureaus (42%) aan gebruik gemaakt te hebben van de NOW-regeling in tegenstelling tot 16% van de werving & selectiebureaus.

Recruitmenttechnologie

Recruitmenttechnologie is een aanzienlijke investering, maar de meeste organisaties geven aan dat ze de adoptie van technologie lastig vinden. Dit heeft vooral een interne oorzaak (te weinig tijd en veel verloop), maar te weinig training en het moeilijk in gebruik van de technologie spelen ook een rol.

Hoe zou je de toepassing van recruitmenttechnologie door je team beoordelen?

Bijna een derde (31%) heeft een sterke adoptie van de technologie, maar het merendeel (40%) maakt nauwelijks gebruik van hun technologie (beperkt tot geen toepassing). Binnen de werving & selectie ligt dit percentage zelfs nog hoger: 51% van de recruitment professionals geeft aan technologie beperkt of niet te gebruiken.

Wat is het grootste obstakel dat de interne toepassing van je recruitmenttechnologie tegenhoudt?

Waarom maken organisaties geen beter gebruik van hun recruitmenttechnologie? Dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt; respondenten geven verschillende redenen aan die in de weg staan van het gebruik van recruitmenttechnolgie. Managers op ‘C’ level geven als grootste reden dat de technologie te moeilijk is in gebruik (25%), recruiters, sourcers en sales zien dit zelden als belangrijkste reden. 32% van deze groep zegt juist niet genoeg tijd te hebben om het te gebruiken.

Werving & selectiebureaus geven daarnaast aan dat het lage gebruik vooral te wijten is aan tijd (30%). Bij uitzendbureaus komt het vooral door personeelsverloop (44%).

Als beperkingen van een systeem ervoor zorgen dat technologie niet geadopteerd wordt binnen de organisatie, is het wellicht tijd om over te stappen van technologie leverancier. Een kwart van de respondenten in de Benelux is nog nooit overgestapt naar een nieuwe leverancier voor recruitmenttechnologie. Bij werving & selectiebureaus is dit zelfs 33% van de respondenten. Een groot verschil met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk waar 37% in de afgelopen 2 jaar is gewisseld van leverancier. 

Wanneer heb je voor het laatst je recruitmenttechnologie gewijzigd naar een nieuwe aanbieder?

Een vijfde van de respondenten is het afgelopen jaar overgestapt naar een andere tech leverancier. Een groot gedeelte is nog nooit overgestapt. Als redenen zien we vooral binnen alle regio’s en alle type organisaties dat dit komt doordat zij tevreden zijn met de huidige software leverancier.

 

We zijn nooit van aanbieder veranderd 27%
2-5 jaar geleden 24%
In het afgelopen jaar 21%
1-2 jaar geleden 19%
5-10 jaar geleden 8%
meer dan 10 jaar geleden 2%

Wat houdt je tegen om over te stappen naar een nieuwe aanbieder van recruitmenttechnologie?

Wanneer organisaties niet tevreden zijn met de huidige aanbieder, staat bovenaan de lijst dat het vaak te duur is om van leverancier te veranderen. Als we wereldwijd inzoomen op organisatiegrootte, zien we dat kleinere organisaties het vaker te storend vinden dan grotere organisaties. Binnen de ‘anders’ categorie wordt voornamelijk tijd als boosdoener genoemd.

Werken op afstand

Net als binnen veel andere branches, vond er binnen de recruitmentbranche tevens een grote verschuiving plaats als het gaat om werken op afstand. Als we kijken naar de antwoorden, lijkt het erop dat werken op afstand in ieder geval in 2021 nog zal blijven.

Welk percentage van jouw recruiters zal in 2021 werken op afstand?

Binnen de Benelux is de meerderheid van de respondenten het erover eens: 39% van de recruiters blijft ook in 2021 op afstand werken. In vergelijking tot andere regio’s, is het percentage in de Benelux het hoogste. In de DACH-regio geeft slechts 22% van de respondenten aan dat alle recruiters zullen werken op afstand. Daarnaast komt dit vaker voor bij kleinere organisaties (42%) dan bij middelgrote (32%).

 

Al onze recruiters werken op afstand 39%
Het grootste gedeelte van onze recruiters werkt op afstand 33%
Sommigen van onze recruiters werken op afstand 21%
Geen van onze recruiters werken op afstand 7%

Hoe veel medewerkers verwacht je dat NA de COVID-19 crisis zal werken op afstand?

Waar recruitment professionals in de Benelux in 2021 verwachten dat alle recruiters op afstand zullen werken, zien we een duidelijke verschuiving NA de coronacrisis. Slechts 16% van de respondenten geeft aan dat iedereen op afstand blijft werken. Deze verschuiving zien we overigens wereldwijd. Toch blijft werken op afstand ook na Corona bestaan, 41% geeft aan dat dan nog altijd sommige mensen op afstand zullen werken.

Digitale transformatie

Historisch gezien staat de recruitmentbranche niet voorop om nieuwe technologie te implementeren.. Dat is inmiddels veranderd. Hoe denken respondenten over digitale transformatie - de integratie van innovatieve technologie in alle onderdelen van de organisatie met als doel verbeteringen door te voeren en meer waarde te bieden aan klanten en kandidaten? De resultaten zijn duidelijk: de digitale transformatie van de branche is zowel een positieve als een belangrijke ontwikkeling.

Is er een digitale transformatiestrategie binnen jouw organisatie?

In 2020 kwam het invoeren van een digitale transformatiestrategie in een sneltreinvaart. Bijvoorbeeld het overstappen naar een ATS vanuit een Excellijst of implementeren van rapportages om prestaties te meten. Dat blijkt ook uit de cijfers: 42% van de recruitment professionals in de Benelux geeft aan een digitale transformatiestrategie te hebben. Daarnaast staat digitale transformatie in de top vijf van topprioriteiten binnen de Benelux in 2021.

Hoe heeft COVID-19 en de nasleep daarvan jouw aanpak met betrekking tot digitale transformatie beïnvloed?

COVID-19 heeft een directe impact gehad op digitale transformatie. Lopende projecten op het gebied van digitale transformatie werden hier juist door versneld. Organisaties die nog geen processen rondom digitale transformatie hadden, zullen dit waarschijnlijk op korte termijn implementeren. 

 

Onze lopende projecten op het gebied van digitale transformatie werden hierdoor versneld. 30%
Hierdoor is de kans groter dat wij een digitale transformatie strategie zullen adopteren 28%
Het heeft onze aanpak niet veranderd 28%
Onze lopende projecten op het gebied van digitale transformatie werden hierdoor vertraagd 11%
Hierdoor is de kans kleiner dat wij een digitale transformatie strategie zullen adopteren 2%

Automatisering en digitalisering staan hoog op de prioriteitenlijst binnen de recruitmentbranche wereldwijd. Gedwongen thuiswerken door COVID-19 heeft bij veel organisaties het digitaliseringsproces versneld (30% van de recruitment professionals in de Benelux geeft dit aan). En daar steekt met kop en schouders één onderdeel bovenuit: automation. 42% van de recruitment organisaties geeft aan in 2021 te gaan investeren in automation. Een mooie ontwikkeling, want automatisering is cruciaal bij het bieden van de beste ervaring aan kandidaten, klanten en collega’s en een goede manier om meer omzet te genereren.

De huidige omstandigheden zorgen ervoor dat ik ga investeren in:

Recruitment professionals zijn het erover eens: er wordt geïnvesteerd in automation. De andere opties staan ver onder de populariteit van automatisering bij alle respondenten. Als we enkel kijken naar uitzendbureaus, is het nog duidelijker: 54% van de organisaties gaat investeren in automation. Bij werving & selectiebureaus is dit 30% en staat videosolliciteren met 27% op de tweede plaats.

Obstakels en voordelen

Volgens respondenten is interne weerstand tegen technologie het grootste obstakel bij het implementeren van digitale transformatie, terwijl de grootste voordelen juist snelheid en efficiëntie zijn.

Wat is volgens jou het grootste obstakel om digitale transformatie te implementeren?

Weerstanden vanuit recruiters om nieuwe werkwijze en tools te aanvaarden.

Respondent

De mens die het graag zo houdt als het was.

Respondent

Adoptie, verandering van hoe je altijd gewerkt hebt.

Respondent

Wat is volgens jou het grootste voordeel van digitale transformatie?

Het triggered mensen om anders, creatiever en minder rigide te denken. Er is heel veel mogelijk, wat je werk vaak ook nog makkelijker kan maken. Door COVID-19 is de digitale transformatie in een stroomversnelling gekomen en mensen zien ineens wat er allemaal wél mogelijk is.

Respondent

Dat er terug meer ruimte komt voor menselijke interactie waar die nodig is.

Respondent

Betere databases + overal en altijd toegang tot relevante datasets

Respondent

Welke staffing/recruitment trends volg jij in 2021 op de voet?

Respondent focussen het meeste op trends die te maken hebben met technologie. Kunstmatige intelligentie is hierbij het vaakst genoemd, maar eigenlijk alles wat te maken heeft met automatisering en digitalisering komt vaak naar voren. Meld je aan voor de content updates van Bullhorn, zodat je het hele jaar onderzoeken, relevante interviews, trends en advies over deze onderwerpen direct in je mailbox ontvangt.

Hoe iedereen de verdere digitalisering van de sollicitatieprocessen ervaart en aanpakt

Respondent

AI / recruitment robots, automatisering of tooling voor sourcing

Respondent

Recruitment automatisering en AI

Respondent

“Interne mobiliteit, candidate experience, digitalisering

Respondent