Spotlight

GRID COVID-19 Impact Survey: Belangrijkste bevindingen

Begin dit jaar hebben we onderzoek gedaan onder duizenden detacherings- en recruitmentprofessionals van over de hele wereld om erachter te komen welke uitdagingen, prioriteiten en voorspellingen zij hadden voor het komende jaar.

Vooruitkijkend op 2020 gaven respondenten wel wat zorgen aan over de toekomst van de economie, maar waren zij toch zeer optimistisch over de verwachtingen voor hun eigen bedrijf. De uitdagingen en prioriteiten draaiden vooral om kandidaten: het tekort aan geschikte kandidaten stond met stip bovenaan de lijst met uitdagingen, gevolgd door kandidaten werven. Leiders waren het unaniem eens dat technologische innovatie de enige manier was om succesvol te blijven in de recruitmentbranche.

Maar toen veranderde alles. In een paar maanden heeft corona direct en indirect tot nieuwe vooruitzichten geleid binnen zowel de recruitmentbranche als de wereld in het algemeen, op vertrekkende en verschillende manieren. Veel recruitmentprofessionals bevinden zich in een compleet andere situatie dan aan het begin van het jaar.

Hoe staat het nu met de branche? Wat is er veranderd en wat niet? Hoe denken leiders en professionals over hun bedrijven en de economie? Waar liggen hun prioriteiten nu? Meer dan 800 respondenten van over de hele wereld hebben hun inzichten gedeeld, dit zijn de voornaamste bevindingen:

Economische impact en verwachtingen

Natuurlijk draaien veel van de gesprekken over de impact van covid-19 op de financiële gevolgen voor de sector en de economie in het algemeen. Hoewel de bevindingen zeker duiden op economisch zwaar weer, zijn er behoorlijk wat respondenten die toch enig optimisme voelen wat betreft de toekomst.

Prestaties arbeidsbemiddelingsbureaus

Het goede nieuws: 30% van detacherings- en recruitment professionals geven aan dat hun bedrijven het beter of net zo goed doen als in dezelfde periode vorig jaar.

Aan het andere uiteinde van het spectrum geven 28 procent van respondenten aan dat hun resultaten minstens 30 procent waren gedaald. 45 procent van respondenten die gespecialiseerd zijn in horeca en reizen behoren tot deze groep. 

Wat betreft het soort bureaus, meldden werving & selectie bureaus veel waarschijnlijker een grote teruggang in hun bedrijfsresultaten dan uitzendbureaus (42 procent).

Spotlight per sector

Sector Beter of hetzelfde Meer dan 30% slechter
Zorg 32% 19%
IT / Technisch 31% 17%
Engineering 29% 23%
Consulting 29% 24%
Financieel en accountants 28% 30%
Licht industrieel 27% 34%
Horeca / reizen 24% 45%
Juridisch 24% 32%
Tech / Media / Telecom 22% 24%
Kantoor / administratief 20% 34%
Marketing / Creatief 27% 34%

 

De sectoren die worden bediend door een arbeidsbemiddelingsbureau hebben sinds het begin van covid-19 een duidelijke invloed gehad op de prestaties. Zelfs de best presterende sectoren hebben geen verbetering ervaren – slechts 15 procent van de kopgroep, bureaus voor zorgpersoneel, melden betere resultaten vergeleken een jaar geleden. Komt het echter aan op het vermijden van verliezen, dan speelt de sector waarin men opereert een grote rol.

Bureaus die zorg- en IT-personeel leveren hebben de grootste kans om stabiele prestaties te tonen en de kleinste kans om grote verliezen lijden. Arbeidsbemiddelingsbureaus in de horeca liepen het grootste risico op dramatische verliezen. Administratieve en marketingbureaus liepen de grootste kans op enige teruggang in hun prestaties.

Het is hoopgevend dat de sector waarin een bureau actief is niet wezenlijk hun voorspellingen voor de toekomst van hun bedrijf of de economie beïnvloedt, wat aangeeft dat zelfs de bureaus die het moeilijk hebben licht aan het einde van de tunnel zien.

Spotlight: recruitmentprofessionals laten van zich horen

Hoewel veel sectoren te lijden hebben, hebben wij een exponentiële groei gezien wat betreft ons werk met een aantal klanten uit de retail. Niet alleen draaien ze nog steeds; ze groeien ook, investeren meer en doen het over het algemeen heel goed.

Respondent, COVID-19 Impactonderzoek

We zijn een klein bureau en hebben geluk gehad met het werk dat we in deze periode hebben weten binnen te slepen. Ik denk dat klanten meer dan ooit de kleine bueaus zijn gaan waarderen.

Respondent, COVID-19 Impactonderzoek

Verkopen zijn NUL, omdat alles is afgezegd. Hierdoor zit ons bedrijf aan de grond!

Respondent, COVID-19 Impactonderzoek

Hoewel de huidige situatie nadelig is voor de levens en gezondheid van veel mensen, zijn er bedrijven die hier sterker uit zullen komen dan ze erin gingen.

Respondent, COVID-19 Impactonderzoek

Intern behoud van medewerkers

Arbeidsbemiddelingsbureaus, zoals veel andere bedrijven, hebben het aantal interne medewerkers moeten terugbrengen als gevolg van covid-19, maar hoe gebruikelijk zijn dergelijke reorganisaties? Bijna de helft van de bedrijven heeft mensen moeten ontslaan.

Heeft jouw bedrijf het aantal interne medewerkers teruggebracht (waaronder gedwongen verlof/tijdelijk ontslag)?
Ja 48%
Nee 42%
Nee, maar we zijn dat wel de komende maanden van plan 3%

 

Het valt op dat werving- en selectiebureaus het meest waarschijnlijk waren om al hun personeel in dienst te houden (49 procent tegen 40 procent van uitzend- en detacheringsbureaus), ondanks dat zij ook de grootste kans liepen om teruglopende prestaties te hebben gezien.

 

Het valt op dat werving- en selectiebureaus het meest waarschijnlijk waren om al hun personeel in dienst te houden (49 procent tegen 40 procent van uitzend- en detacheringsbureaus), ondanks dat zij ook de grootste kans liepen om teruglopende prestaties te hebben gezien.

Wereldwijd gezien laten Britse bedrijven een sterk contrast zien vergeleken met andere landen: slechts 17 procent van Britse bedrijven melden dat hun teams volledig intact zijn gebleven.

Wat betreft het aantal ontslagen (al dan niet tijdelijk) is er geen eenduidig patroon: bedrijven reorganiseren zowel op grote als op kleine schaal. Zoals was te verwachten, was het het meest waarschijnlijk dat bureaus die de grootste teruggang in prestaties hebben gemeld ook meer hebben moeten bezuinigen op personeel.

Economische vooruitzichten

De meerderheid van respondenten gelooft dat de economie nog dit jaar weer zal opkrabbelen. Ongeveer een derde verwacht dat al binnen drie maanden. Zakelijke prestaties gedurende de pandemie hadden geen effect op dit vooruitzicht. Of de respondenten nou meer omzet hebben gedraaid of juist hard geraakt zijn, voor beide is het even waarschijnlijk dat ze economische opleving verwachten.

Opvallend ook is dat slechts een klein aantal respondenten een recessie of depressie voorspelt. Negen procent denkt dat het herstelproces pas in de tweede helft van 2021 of later begint.

Onveranderde zaken?

Hoewel recruitmentprofessionals duidelijk de aanpak binnen hun bedrijven hebben moeten aanpassen, is niet alles veranderd. Toen 2020 begon zeiden recruitmentprofessionals dat het managen van kandidaten en klantrelaties de voornaamste aandachtspunten waren. Ook nu blijven dat prioriteiten.

Wat is een topprioriteit voor jou voor de rest van dit jaar?
Het beheren van klantrelaties verbeteren 45%
Kandidaten betrekken/kandidaat-ervaringen verbeteren 36%
Geldzaken/uitgaven beperken 34%
Werken op afstand optimaliseren 34%
Marketing en ontwikkeling van het employer brand 34%
Marketing en ontwikkeling van het employer brand 25%
Het bedrijfsmodel heroverwegen 22%
Opleiding en ontwikkeling van intern personeel 21%
Werknemers nieuwe vaardigheden aanleren vanwege veranderende banen 13%
Anders (licht toe) 11%

 

Dus wat is er veranderd? Het beperken van uitgaven (36 procent) en het optimaliseren van afstandswerken (34 procent) zijn momenteel de voornaamste zaken voor respondenten, waar deze doelen begin dit jaar beide geen prioriteit waren. Een vijfde van respondenten heeft ook aangegeven dat ze hun bedrijfsmodel heroverwegen. Bureaus kijken naar veel verschillende mogelijkheden wat betreft het heruitvinden van hun bedrijfsmodel, van de sectoren die ze bedienen tot de diensten die ze aanbieden. Een groeiende vraag naar adviesdiensten wordt door meerdere bureaus gemeld nu werkgevers zich tot arbeidsbemiddelingsbureaus wenden voor duidelijkheid in het huidige landschap.

Klantuitdagingen: nieuw en oud

Klantrelaties zijn de topprioriteit voor respondenten, maar om klanten aan te trekken en te behouden, moeten bureaus allerlei obstakels vermijden.

Wat zijn de grootste klantgerelateerde uitdagingen waar je mee te maken hebt sinds de coronacrisis?
Terugloop in vacatures 81%
Meer moeite om nieuwe klanten aan te trekken 55%
Gebrek aan communicatie vanuit klanten 38%
Veranderde of uitdagende vacatures 32%
Klanten kunnen niet aan betalingsverplichtingen voldoen 21%
Minder interne middelen om bestaande klantrelaties in stand te houden 13%
Toegenomen verloop van klanten 10%

Hoewel de financiële gezondheid van arbeidsbemiddelingsbureaus een grote rol speelt, valt het op dat de grootste gevolgen van economisch zwaar weer – klanten die niet betalen en bureaus die niet meer de middelen hebben om klantrelaties in stand te houden – onderaan de lijst met klantgerelateerde uitdagingen staan.

Hoewel de meeste bureaus geen groot verlies aan klanten melden, krijgen ze wel minder vacatures vanuit bestaande klanten. Dat volume is niet het enige probleem: een derde van de respondenten geeft aan dat de vacatures die ze wel ontvangen uitdagender zijn dan voorheen. Wat de zaken verder bemoeilijkt is dat klanten communicatieproblemen met klanten melden, waarschijnlijk het gevolg van werkgevers die te maken hebben met andere corona-gerelateerde prioriteiten.

Na afnemende vacatures is de voornaamste klantgerelateerde uitdaging het aanwinnen van nieuwe opdrachtgevers. Welke factoren hebben invloed op het vermogen van een bureau om nieuwe klanten aan te trekken?

Respondenten zijn het eens: Vacaturestops zijn de boosdoener, twee keer meer dan alle andere uitdagingen bij elkaar. Omdat arbeidsbemiddelingsbureaus verder vertrouwen hebben in het aantrekken van nieuwe klanten, is het een goed idee voor bedrijven om bestaande relaties in stand te houden en proactief in contact te treden met potentiële klanten voor wanneer er een einde komt aan de vacaturestops.

De wereld van recruitment op afstand

Voor covid-19 werkte een aantal bureaus al op afstand, maar dat was nog niet wijdverspreid in de sector. Nu dat de meeste bureaus strategieën voor werken op afstand in hun bedrijfsmodel hebben geïntroduceerd of opgevoerd, van welke veranderingen denken respondenten dat ze permanent zullen zijn?

Hoe zal werken en recruitment op afstand veranderen na corona?
Functies op afstand zullen gebruikelijker worden 64%
Contactloze werving (op afstand) zal vaker voorkomen 57%
Onboarding op afstand zal gebruikelijker worden 41%
We zullen als arbeidsbemiddelingsbureau minder kantoorruimte gebruiken als gevolg van een permanente toename in werken op afstand 32%

 

Over het algemeen geloven respondenten dat de gevolgen van werken op afstand, blijvend zijn. Van een fysiek kantoor (32%) tot onboarding (41%) tot het volledig op afstand werven van kandidaten (57%): veel aspecten van de sector zullen mogelijk langetermijn verschuivingen zien als gevolg van het grote ‘werken op afstand experiment'. Respondenten verwachten echter dat het grootste gevolg bij de opdrachtgevers zal liggen: vacatures voor functies op afstand.

Een optie op afstand: nieuwe functies op afstand

De laatste maanden hebben recruiters mensen aangenomen voor werken op afstand in verschillende functies, terwijl in veel gevallen werd gedacht dat dat niet mogelijk zou zijn.

Welke functies of rollen heb je sinds de coronacrisis zien verschuiven naar werk op afstand waarvan je aanvankelijk dacht dat dat niet mogelijk zou zijn?

 

Op de vraag van welke functies die nu op afstand kunnen ze dat niet hadden verwacht, was 'alles' het meest populaire antwoord. Respondenten gaven een uiteenlopende en verrassende lijst van functies die ze hadden vervuld voor werken op afstand, waaronder wetenschappers in laboratoria, defensie, gebarentolken en zelfs banen op luchthavens.

De meeste functies waarvoor we werven, waren kantoorfuncties, maar dit is nu allemaal anders. Zelfs mensen die enorme teams managen, doen dat nu op afstand.

Respondent, COVID-19 Impactonderzoek

De populairste rollen die een onverwachte verandering van kantoor of op locatie naar op afstand hebben doorgemaakt zijn, onder andere, technici, accountants en managers. Meerdere respondenten gaven aan dat de ontwikkeling de ideeën van werkgevers rond welk werk op afstand kan worden gedaan, heeft verruimd. Over het algemeen waren respondenten positief over de verschuiving naar functies op afstand.

Ik ben een groot voorstander van werken op afstand – er is wat mij betreft geen enkele functie die niet op afstand kan.

Respondent, COVID-19 Impactonderzoek

Recruitmenttechnologie groeit

Bureaus spelen in op het nieuwe landschap door te investeren in en gebruik te maken van recruitmenttechnologie. Dat gebeurt zowel op voorspelbare als minder voor de hand liggende manieren.

Het is geen verrassing dat sollicitatiegesprekken en vergaderingen via videoverbindingen de grootste toename laten zien: bijna alle (91 procent) van arbeidsbemiddelingsbureaus werken nu met die technologie. Videoconferenties zijn ook onderdeel van een bredere trend: bureaus zetten in toenemende mate tools in voor het faciliteren van communicatie en relatiebeheer met kandidaten, klanten en interne teams. VoIP (25 procent) en sms (24 procent) geven deze nieuwe nadruk op flexibele communicatievormen weer.

Andere technologische oplossingen die in toenemende mate worden toegepast wijzen mogelijk op een oplevende behoefte om beperkte middelen beter in te zetten. Meer dan een kwart van de bureaus heeft hun gebruik van analytics sinds covid-19 uitgebreid, waarschijnlijk om meer inzicht te krijgen in hun prestaties en om slimmere keuzes te kunnen maken wat betreft het investeren van middelen in de toekomst. Respondenten geven ook aan dat ze meer gebruik maken van automatisering en kunstmatige intelligentie. Nu bureaus zich minder fouten kunnen permitteren, is het automatiseren van tijdrovend, handmatig werk en zo besparen belangrijker dan ooit.

Belangrijkste punten:

De impact van corona op arbeidsbemiddelingsbureaus is divers en aanzienlijk. Hoewel veel bureaus het lastig hebben, blijven optimisme en kansen binnen de sector behouden. De langetermijneffecten van werken op afstand op de sector zullen moeten blijken, maar de meeste respondenten verwachten een permanente toename in vacatures voor functies op afstand. Tenslotte, hoewel er veel is veranderd, draait de sector in essentie nog steeds om mensen en de topprioriteiten voor bureaus – betrokkenheid van klanten en kandidaten verbeteren – laten zien dat de weg naar succes via relaties gaat.

Annika van Leeuwen

Marketing Manager Benelux

Bullhorn

Annika van Leeuwen is Marketing Manager van de Benelux binnen Bullhorn. Hiervoor heeft zij gewerkt als Marketing Automation Specialist in het Bullhorn Rotterdam team. Annika is verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten die lokaal in de Benelux worden uitgevoerd. Ze heeft haar Bachelor of Business Administration behaald aan de Haagse Hogeschool en heeft zich binnen korte tijd ontwikkeld tot waardig marketing professional.